Uncategorized

Tháng Mười 27, 2021

TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỊCH VỤ KIỂM TRA DƯỚI NƯỚC

DỊCH VỤ KIỂM TRA DƯỚI NƯỚC LÀ GÌ Dịch vụ kiểm tra dưới nước là một cuộc khảo sát định kỳ hoặc đột xuất, nhưng cần […]
Tháng Năm 20, 2021

Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Tàu

Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Tàu Dịch vụ sửa chữa máy tàu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được thực hiện trên tàu. […]